DocumentService Služba


Vytvořili jste službu.

Chcete-li tuto službu testovat, bude nutné vytvořit klienta a použít jej k vyvolání služby. To lze provést pomocí nástroje svcutil.exe v příkazovém řádku s následující syntaxí:


svcutil.exe http://podpora.isak.cz/Services/DocumentService.svc?wsdl

Popis služby je také k dispozici jako jediný soubor:

http://podpora.isak.cz/Services/DocumentService.svc?singleWsdl

Takto se vytvoří konfigurační soubor a soubor kódů, který obsahuje třídu klienta. Přidejte tyto dva soubory do klientské aplikace a vytvořenou třídu klienta použijte k vyvolání služby. Například:

C#


class Test
{
  static void Main()
  {
    DocumentServiceClient client = new DocumentServiceClient();

    // Chcete-li ve službě vyvolat operace, použijte proměnnou klient.

    // Klienty vždy ukončujte.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic


Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As DocumentServiceClient = New DocumentServiceClient()
    ' Chcete-li ve službě vyvolat operace, použijte proměnnou klient.

    ' Klienty vždy ukončujte.
    client.Close()
  End Sub
End Class